Ubezpieczenia majątkowe

Do kogo adresowane jest ubezpieczenie?

Pakiet „Bezpieczny DOM” to nowa, bardzo atrakcyjna forma kompleksowego zabezpieczenia wielu obszarów Państwa życia osobistego – domu, przedmiotów mienia ruchomego, pomocy prawnej, odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczenia na następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaproponowaliśmy Państwu bardzo uproszczoną przy czym bardzo korzystną formę zawarcia umowy ubezpieczenia. Produkt adresujemy specjalnie do osób fizycznych (zarówno obywateli Polski jak i innego kraju, którzy posiadają odpowiedni tytuł prawny do posiadanego mienia).

Ubezpieczenie domu od ognia i innych zdarzeń losowych – pod kredyt

300 000 zł

składka 113 zł

600 000 zł

składka 199 zł

1 000 000 zł

składka 313 zł

Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży oraz zdarzeń losowych

15 000 zł

składka 71 zł

30 000 zł

składka 142 zł

50 000 zł

składka 237 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właściciela mieszkania lub domu na 20 000 zł dodajemy nieodpłatnie do polisy mieszkaniowej.

Co i w jakim zakresie może zostać objęte ubezpieczeniem?

Konstrukcja Pakietu pozwala na kompleksowe zabezpieczenie interesu majątkowego Klientów, poprzez przeniesienie wielu zagrożeń związanych z posiadaniem mienia oraz wykonywaniem czynności życia prywatnego na Ubezpieczyciela. Produkt może być sprzedawany w dwóch programach, tj. w programie podstawowym i programie rozszerzonym.

Program PODSTAWOWY obejmuje

ubezpieczenie mienia,

ubezpieczenie HOME ASSISTANCE

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

 

Warunkiem zawarcia dowolnie wybranych ubezpieczeń z programu rozszerzonego jest zawarcie ubezpieczeń z programu podstawowego.

W skład programu ROZSZERZONEGO – oprócz ubezpieczeń wymienionych wyżej, wchodzą następujące zdarzenia

ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

ubezpieczenie pobytu w szpitalu,

ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej.

 

Ubezpieczenie w ramach programu:

PODSTAWOWEGO zawierane jest w wariancie EKONOMICZNYM lub INDYWIDUALNYM,

ROZSZERZONEGO może być zawarte w wariancie INDYWIDUALNYM.

 

Wariant ubezpieczenia EKONOMICZNY charakteryzuje się sztywno określonymi opcjami wyboru ubezpieczenia ruchomości domowych, i stałych elementów wyposażenia, HOME ASSISTANCE oraz ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

 

Wariant ubezpieczenia INDYWIDUALNY charakteryzuje się szeroką ofertą ubezpieczeń do indywidualnego wyboru przez Klienta.