Blog  Wyjazd na narty - ubezpieczenie nnw, turystyczne

Wyjazd na narty - ubezpieczenie nnw, turystyczne

Popularność wyjazdów w okresach wakacji czy ferii zimowych ciągle rośnie. Zarówno najmłodsi, jak i dorośli często decydują się na spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny. Należy jednak pamiętać, że wyjazd na narty może wiązać się z urazami, które powstają w wyniku zdarzających się upadków. Warto w takich sytuacjach skorzystać z oferty, jaką jest turystyczne ubezpieczenie NNW. Taka forma zadośćuczynienia gwarantuje nam wypłatę określonych w umowie środków w przypadku, w którym dojdzie do urazu. 

 

Ubezpieczenia turystyczne 

 

Popularność dowolnych form ubezpieczeń ciągle rośnie. Spora część osób jest już świadoma tego, jak ważne jest otrzymanie zadośćuczynienia w przypadku, w którym dojdzie do urazu. Jak mówi słynne polskie powiedzenie – lepiej dmuchać na zimne. Ubezpieczenie turystyczne jest w pełni dobrowolne. Pakiety NNW, a dokładniej następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmują obszary i warunki ściśle określone w dołączonych dokumentacjach.  

 

Ubezpieczenia NNW w branży turystycznej obejmować mogą najróżniejsze obszary. Wyjazd na narty jest jednak jednym z najłatwiejszych przykładów, na które ludzie decydują się najczęściej. Przyczyny takiego postępowania dopatrywać można się w skali ryzyka. Podczas jazdy na nartach jesteśmy szczególnie narażeni na różnego rodzaju upadki, które w niektórych przypadkach mogą wiązać się z mniej lub bardziej poważnymi urazami. 

 

Co zyskujesz dzięki ubezpieczeniu NNW? 

 

Decydując się na skorzystanie z dobrowolnego ubezpieczenia turystycznego NNW podczas wyjazdu na narty, otrzymujesz wymierne korzyści w przypadku urazów. Zadośćuczynienie to między innymi: 

  • Świadczenie finansowe proporcjonalne do wymiaru urazu w przypadku czasowej niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej, 
  • Gwarancja pokrycia straty spowodowanej z braku możliwości prowadzenia działalności zarobkowej, 
  • Szybka wypłata zadośćuczynienia. 

Wybierając wariant turystyczny NNW otrzymujesz więc szereg korzyści materialnych, których zadaniem jest pokrycie ewentualnych strat wynikających z braku możliwości podejmowania się czynności, za które mógłbyś otrzymywać wynagrodzenie.