Blog Ubezpieczenia rolne - co można objąć ochroną?

Ubezpieczenia rolne - co można objąć ochroną?

Gospodarstwa obejmują wiele elementów, takich jak różnego rodzaju pojazdy i maszyny, budynki wypełnione zapasami i materiałami, obory ze zwierzętami oraz dom właściciela, który zamieszkuje wraz z rodziną. W oparciu o ustawę z 2003 roku, rolnik musi wykupić dwa ubezpieczenia. Pierwsze obejmuje budynki w gospodarstwie rolnym, a drugie - trzynaście zdarzeń. Dodatkowo, należy wykupić również OC, którego rolą jest ochrona przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Są to obowiązkowe ubezpieczenia, których brak jest równoznaczny z otrzymaniem grzywny. Ponadto, poza obowiązkową polisą istnieje również możliwość ubezpieczenia innych części składowych gospodarstwa. Zastanawiasz się, co jeszcze możesz objąć ochroną? Czytaj dalej!

 

Ubezpieczenie rolne – co można objąć ochroną?

 

W podstawowym pakiecie znajdują się takie zdarzenia, jak deszcz nawalny, grad, opady śniegu, podtopienie czy powódź, eksplozja, huragan, lawina i obsunięcie się ziemi, pożar, tąpnięcie, a także uderzenie pioruna oraz uderzenie statku powietrznego. Niemniej jednak, aktualnie dostępne są różne warianty rozszerzające podstawową polisę na rolników o dodatkowe warunki. Dowiedz się więcej i odkryj, co jeszcze możesz objąć dodatkową, dobrowolną ochroną.

 

Przykładowo, istnieje możliwość ubezpieczenia różnych części składowych majątku powiązanego z prowadzeniem działalności, takich jak ruchomości domowe i wyposażenie gospodarstwa, zwierzęta gospodarskie (zwierzęta hodowlane), zapasy i materiały, cenny sprzęt rolniczy i pojazdy wolnobieżne oraz ziemiopłody. Obejmuje to między innymi różnego rodzaju zdarzenia, takie jak trzęsienie ziemi, dewastacja, silny wiatr oraz upadek drzewa. Ochrona może objąć również kradzież czy wandalizm. Ponadto, istnieje także możliwość objęcia do wariantu budynków, które nie spełniają warunków budynków rolniczych, takich jak szklarnie, silosy czy ogrodzenia, a nawet instalacje fotowoltaiczne. Innymi słowy, może ono obejmować wszystko, co jest dla Ciebie wartościowe oraz obarczone jest największym ryzykiem.