Blog O czym należy pamiętać przy zgłaszaniu szkody komunikacyjnej?

O czym należy pamiętać przy zgłaszaniu szkody komunikacyjnej?

Jazda samochodem, nawet bardzo ostrożna, może wiązać się z występowaniem nieprzewidzianych zdarzeń. W przypadku kolizji, której jesteś uczestnikiem, chroni Cię obowiązkowa dla wszystkich kierowców polisa OC. Pełni ona funkcję zabezpieczenia dla obydwu stron zdarzenia komunikacyjnego – jeśli sumiennie opłacasz składki, w standardowych przypadkach nie musisz martwić się o to, że będziesz musiał ponieść koszty napraw przewyższające Twoje możliwości finansowe. Poszkodowanym gwarantuje ona wypłatę należnej rekompensaty, zaś sprawcom to, że wszelkie koszty związane z naprawą zostaną pokryte z funduszu ubezpieczyciela.

 

 

Prawidłowo wypełnione oświadczenie sprawcy podstawą zgłoszenia szkody komunikacyjnej

 

Choć moment kolizji dla każdej ze stron jest wydarzeniem niezwykle stresującym, bardzo ważne jest dokonanie formalności. Tuż po wystąpieniu szkody komunikacyjnej, konieczne jest sporządzenie oświadczenia sprawcy z należytą dokładnością. Muszą być w nim uwzględnione kluczowe informacje na temat polis ubezpieczeniowych uczestników, ich danych personalnych oraz dotyczących ich pojazdów. Ponadto dokument ten powinien zawierać szczegółowo opisane okoliczności zajścia. Stanowi to bowiem źródło danych niezbędnych do zgłoszenia szkody komunikacyjnej, a ponadto często jest podstawą do jej likwidacji przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

 

 

Zgłoś szkodę komunikacyjną tak szybko, jak to tylko możliwe!

 

Choć w przypadkach, w których nie doszło do zranienia bądź śmierci któregoś z uczestników, masz możliwość zgłoszenia zdarzenia drogowego nawet w ciągu 3 lat od jego wystąpienia, nie warto z tym zwlekać. Im szybciej poinformujesz swoje towarzystwo ubezpieczeniowe o zajściu, tym szybciej dojdzie do likwidacji zniszczeń na Twoim pojeździe.

 

Należy pamiętać o tym, że dzisiaj możliwości zgłaszania zdarzeń drogowych jest naprawdę mnóstwo. W przypadku większości towarzystw ubezpieczeniowych możesz to zrobić osobiście, pojawiając się w placówce lub za pośrednictwem telefonu, strony internetowej czy systemu bezpośredniej likwidacji szkód. Cała procedura zajmie nie więcej niż kilka minut, a pozwoli Ci w miarę szybko cieszyć się z ponownie sprawnego i bezpiecznego pojazdu.