Blog   Które ubezpieczenia rolnicze są obowiązkowe?

Które ubezpieczenia rolnicze są obowiązkowe?

W świetle panującego w Polsce prawa każdej osobie przysługują określone prawa oraz obowiązki. Często definiowane są one nie tylko wiekiem czy statusem danej osoby, ale również prowadzoną przez nią działalnością. Dobrym tego przykładem są obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, które muszą być opłacane konkretnymi kwotami w terminach, które są ustalone z góry.

 

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze

 

Podstawowym i obowiązkowym ubezpieczeniem każdej osoby prowadzącej tego typu działalność jest OC. Objęty jest nim wówczas nie tylko rolnik, ale również jego rodzina oraz osoby pracujące na rzecz jego gospodarstwa. Zabezpiecza ona osoby znajdujące się na wyznaczonym terenie od wypadków oraz uszczerbków na zdrowiu, które powstały w wyniku pracy świadczonej na rzecz danego gospodarstwa.

 

Drugim obowiązkowym świadczeniem jest zabezpieczenie budynków gospodarczych od ognia oraz innych zdarzeń losowych, takich jak na przykład: 

  • powódź,
  • huragan, 
  • grad, 
  • opady śniegu, 
  • intensywny mróz. 

W przypadku uszkodzenia budynku od powyższych zdarzeń, osobom prowadzącym działalność przysługuje odszkodowanie. Jego kwota z reguły adekwatna jest do poniesionych szkód i wypłacana jest zgodnie ze wskazanymi w umowie warunkami i terminami. 

 

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze

 

Przedsiębiorstwa bardzo często decydują się na przygotowanie kompleksowych polis, w których zawarte są również inne, przydatne świadczenia. Spory odsetek osób prowadzących działalność rolniczą decyduje się na wykupienie tak zwanego ubezpieczenia upraw. Zakłada on wypłatę konkretnej sumy pieniężnej w przypadkach, w których doszło do wyraźnego wyniszczenia zbiorów na skutek zmiennych warunków atmosferycznych i zdarzeń pogodowych. Należy pamiętać, że wspomniany sektor jest szczególnie narażony i podatny na tego typu niebezpieczeństwa. 

 

Ponadto każdy rolnik może ubezpieczyć od zdarzeń losowych między innymi budynki, ruchomości domowe, sprzęt czy maszyny wykorzystywane w gospodarstwie. Na tego typu dobrowolne świadczenia decydują się z reguły osoby, które prowadzą wielkopowierzchniową działalność.